Web Title:反毒專區反毒專區

始業式典禮-反毒宣導

活動日期:2023-02-13
活動地點:風雨球場
1.校長進行友善校園宣導-反黑、反毒、反霸凌
2.稻香派出所警員進行交通安全宣導及反毒宣導
3.本校兩位5年級反毒領航員帶領全校師生進行反毒宣誓

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39

花蓮縣國小學童反毒衛生教育健走

文章選單

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

網站列表

推文工具