Web Title:客語生活學校教學園地客語生活學校教學園地

線上影片

影片 影片名稱
625561093 919973 - YouTube

1 2020-11-07 客語生活學校教學園地 625561093 919973 - YouTube

1091028客語朗讀培訓

625561094 051548 - YouTube

2 2020-11-07 客語生活學校教學園地 625561094 051548 - YouTube

1091028客語朗讀培訓(二)

625561094 163842 - YouTube

3 2020-11-07 客語生活學校教學園地 625561094 163842 - YouTube

1091028客語朗讀培訓(三)

625561094 278780 - YouTube

4 2020-11-07 客語生活學校教學園地 625561094 278780 - YouTube

1091028客語朗讀培訓(四)

625561101 242597 - YouTube

5 2020-11-07 客語生活學校教學園地 625561101 242597 - YouTube

1091028客語朗讀培訓(五)

627370567 111005 - YouTube

6 2020-11-24 客語生活學校教學園地 627370567 111005 - YouTube

109年全國客家藝文競賽總決賽中年級戲劇表演排演

1091218 - YouTube

7 2021-06-23 客語生活學校教學園地 1091218 - YouTube

1091218客語班上課情形

第14季奧林P客# 1226​ -1228:東華附小、稻香國小、忠孝國小 - YouTube

8 2021-04-18 客語生活學校教學園地 第14季奧林P客# 1226​ -1228:東華附小、稻香國小、忠孝國小 - YouTube

小勇士和艦長好不容易將能量石通通帶回,魔王卻緊追不捨追到地球企圖搶回?這次,大魔王來到了花蓮,向小朋友們下戰帖,設了重重關卡,想要將能量石帶回邪惡星球!究竟魔王的詭計會不會成真啊?本週前來挑戰的小勇士們分別來自哪些學校呢?1226集:東華附小1227集:稻香國小1228集:忠孝國小第14季奧林P客,挑戰再升級!準...

110041403 - YouTube

9 2021-04-18 客語生活學校教學園地 110041403 - YouTube

1100414上課影片

110041402 - YouTube

10 2021-04-18 客語生活學校教學園地 110041402 - YouTube

1100414上課影片2

110041401 - YouTube

11 2021-04-18 客語生活學校教學園地 110041401 - YouTube

1100414上課影片3

1100221 金牛報福旺吉安表演 - YouTube

12 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100221 金牛報福旺吉安表演 - YouTube

1100221 金牛報福旺吉安表演

1100221 金牛報福旺吉安表演 2 - YouTube

13 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100221 金牛報福旺吉安表演 2 - YouTube

1100221 金牛報福旺吉安表演 2

1100303上課影片 - YouTube

14 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100303上課影片 - YouTube

1100303上課影片

1100303上課影片2 - YouTube

15 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100303上課影片2 - YouTube

1100303上課影片2

1100317上課影片 - YouTube

16 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100317上課影片 - YouTube

1100317上課影片

1100317上課影片2 - YouTube

17 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100317上課影片2 - YouTube

1100317上課影片2

1100324上課影片 - YouTube

18 2021-04-19 客語生活學校教學園地 1100324上課影片 - YouTube

1100324上課影片

1100429客語班上課影片 - YouTube

19 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100429客語班上課影片 - YouTube

1100429客語上課情形2 - YouTube

20 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100429客語上課情形2 - YouTube

1100429上課情形3 - YouTube

21 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100429上課情形3 - YouTube

1100506上課情形 - YouTube

22 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100506上課情形 - YouTube

1100506上課情形2 - YouTube

23 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100506上課情形2 - YouTube

1100513上課影片 - YouTube

24 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100513上課影片 - YouTube

1100513上課影片2 - YouTube

25 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100513上課影片2 - YouTube

https://youtu.be/AL-q3Z0keDw

26 2021-05-18 客語生活學校教學園地 https://youtu.be/AL-q3Z0keDw

1100513上課情形4 - YouTube

27 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100513上課情形4 - YouTube

1100513上課情形3 - YouTube

28 2021-05-18 客語生活學校教學園地 1100513上課情形3 - YouTube

110.9.8上課影片 - YouTube

29 2021-11-30 客語生活學校教學園地 110.9.8上課影片 - YouTube

110.9.8上課影片

110.9.8上課影片 - YouTube

30 2021-11-30 客語生活學校教學園地 110.9.8上課影片 - YouTube

110.9.8上課影片

1100929上課影片 - YouTube

31 2021-11-30 客語生活學校教學園地 1100929上課影片 - YouTube

1100929上課影片

1101106客家電視台錄影 - YouTube

32 2021-11-30 客語生活學校教學園地 1101106客家電視台錄影 - YouTube

1101106客家電視台錄影

1101106客家電視台錄影2 - YouTube

33 2021-11-30 客語生活學校教學園地 1101106客家電視台錄影2 - YouTube

1101106客家電視台錄影2

1101106客家電視台錄影3 - YouTube

34 2021-11-30 客語生活學校教學園地 1101106客家電視台錄影3 - YouTube

1101106客家電視台錄影3

1101117上課影片 - YouTube

35 2021-11-30 客語生活學校教學園地 1101117上課影片 - YouTube

1101117上課影片

1101215 上課影片 - YouTube

36 2021-12-22 客語生活學校教學園地 1101215 上課影片 - YouTube

1101215 上課影片

1100830上課影片 - YouTube

37 2021-12-22 客語生活學校教學園地 1100830上課影片 - YouTube

1100830上課影片

1110216上課影片 - YouTube

38 2022-03-02 客語生活學校教學園地 1110216上課影片 - YouTube

1110216上課影片

1110216上課影片2 - YouTube

39 2022-03-02 客語生活學校教學園地 1110216上課影片2 - YouTube

1110216上課影片2

1110223上課影片 - YouTube

40 2022-03-02 客語生活學校教學園地 1110223上課影片 - YouTube

1110223上課影片

1110323上課影片 - YouTube

41 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110323上課影片 - YouTube

1110323上課影片

1110323上課影片(2) - YouTube

42 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110323上課影片(2) - YouTube

1110323上課影片(2)

1110323上課影片(3) - YouTube

43 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110323上課影片(3) - YouTube

1110323上課影片(3)

1110330上課影片 - YouTube

44 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110330上課影片 - YouTube

1110330上課影片

1110330上課影片 - YouTube

45 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110330上課影片 - YouTube

1110330上課影片(2)

1110330上課影片(2) - YouTube

46 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110330上課影片(2) - YouTube

1110330上課影片(2)

1110406上課影片 - YouTube

47 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110406上課影片 - YouTube

1110406上課影片

1110413上課影片 - YouTube

48 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110413上課影片 - YouTube

1110413上課影片

1110413上課影片(2) - YouTube

49 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110413上課影片(2) - YouTube

1110413上課影片(2)

1110427上課影片 - YouTube

50 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110427上課影片 - YouTube

1110427上課影片

1110427上課影片(2) - YouTube

51 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110427上課影片(2) - YouTube

1110427上課影片(2)

1110427上課影片(3) - YouTube

52 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110427上課影片(3) - YouTube

1110427上課影片(3)

1110504上課影片 - YouTube

53 2022-05-11 客語生活學校教學園地 1110504上課影片 - YouTube

1110504上課影片

https://youtu.be/SxiagZqBWKQ

54 2022-05-11 客語生活學校教學園地 https://youtu.be/SxiagZqBWKQ

1110511上課影片 - YouTube

55 2022-05-17 客語生活學校教學園地 1110511上課影片 - YouTube

1110511上課影片

111.6.1客語班線上上課(1) - YouTube

56 2022-06-01 客語生活學校教學園地 111.6.1客語班線上上課(1) - YouTube

111.6.1客語班線上上課影片(2) - YouTube

57 2022-06-01 客語生活學校教學園地 111.6.1客語班線上上課影片(2) - YouTube

1110608上課影片 - YouTube

58 2022-06-30 客語生活學校教學園地 1110608上課影片 - YouTube

1110608上課影片

1110608上課影片(2) - YouTube

59 2022-06-30 客語生活學校教學園地 1110608上課影片(2) - YouTube

1110608上課影片(2)

1110615上課影片 - YouTube

60 2022-06-30 客語生活學校教學園地 1110615上課影片 - YouTube

1110615上課影片

1110622上課影片 - YouTube

61 2022-06-30 客語生活學校教學園地 1110622上課影片 - YouTube

1110622上課影片

1110622上課影片(2) - YouTube

62 2022-06-30 客語生活學校教學園地 1110622上課影片(2) - YouTube

1110622上課影片(2)

1110826上課影片 - YouTube

63 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110826上課影片 - YouTube

1110826上課影片

1110826上課影片(2) - YouTube

64 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110826上課影片(2) - YouTube

1110826上課影片(2)

1110907上課影片 - YouTube

65 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110907上課影片 - YouTube

1110907上課影片

1110907上課影片(2) - YouTube

66 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110907上課影片(2) - YouTube

1110907上課影片(2)

1110914上課影片 - YouTube

67 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110914上課影片 - YouTube

1110914上課影片

1110914上課影片(2) - YouTube

68 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110914上課影片(2) - YouTube

1110914上課影片(2)

1110921上課影片 - YouTube

69 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110921上課影片 - YouTube

1110921上課影片

1110921上課影片(2) - YouTube

70 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1110921上課影片(2) - YouTube

1110921上課影片(2)

1111005上課影片 - YouTube

71 2022-10-11 客語生活學校教學園地 1111005上課影片 - YouTube

1111005上課影片

111.10.26上課影片 - YouTube

72 2022-11-09 客語生活學校教學園地 111.10.26上課影片 - YouTube

111.10.26上課影片

111.10.26上課照片(2) - YouTube

73 2022-11-09 客語生活學校教學園地 111.10.26上課照片(2) - YouTube

111.10.26上課照片(2)

111.11.23上課影片 - YouTube

74 2022-12-28 客語生活學校教學園地 111.11.23上課影片 - YouTube

111.11.23上課影片

111.11.23上課影片2 - YouTube

75 2022-12-28 客語生活學校教學園地 111.11.23上課影片2 - YouTube

111.11.23上課影片2

111.11.30上課影片 - YouTube

76 2022-12-28 客語生活學校教學園地 111.11.30上課影片 - YouTube

111.11.30上課影片

111.11.30上課影片2 - YouTube

77 2022-12-28 客語生活學校教學園地 111.11.30上課影片2 - YouTube

111.11.30上課影片2

111.11.30上課影片3 - YouTube

78 2022-12-28 客語生活學校教學園地 111.11.30上課影片3 - YouTube

111.11.30上課影片3

111.12.14上課影片 - YouTube

79 2022-12-28 客語生活學校教學園地 111.12.14上課影片 - YouTube

111.12.14上課影片

https://youtu.be/ADUSoFCpM50

80 2023-01-04 客語生活學校教學園地 https://youtu.be/ADUSoFCpM50

111.12.14上課影片2

1111228上課影片 - YouTube

81 2023-01-04 客語生活學校教學園地 1111228上課影片 - YouTube

1111228上課影片

1111228上課影片2 - YouTube

82 2023-01-04 客語生活學校教學園地 1111228上課影片2 - YouTube

1111228上課影片2

1120205元宵節表演 - YouTube

83 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120205元宵節表演 - YouTube

1120205元宵節表演

1120205元宵節表演2 - YouTube

84 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120205元宵節表演2 - YouTube

1120205元宵節表演2

1120315上課影片 - YouTube

85 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120315上課影片 - YouTube

1120315上課影片

1120315上課影片2 - YouTube

86 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120315上課影片2 - YouTube

1120315上課影片2

1120412上課影片 - YouTube

87 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120412上課影片 - YouTube

1120412上課影片

1120412上課影片2 - YouTube

88 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120412上課影片2 - YouTube

1120412上課影片2

1120412上課影片3 - YouTube

89 2023-05-09 客語生活學校教學園地 1120412上課影片3 - YouTube

1120412上課影片3

1120524上課影片2 - YouTube

90 2023-05-31 客語生活學校教學園地 1120524上課影片2 - YouTube

1120524上課影片2

1120524上課影片 - YouTube

91 2023-05-31 客語生活學校教學園地 1120524上課影片 - YouTube

1120524上課影片

112.5.17上課影片 - YouTube

92 2023-05-31 客語生活學校教學園地 112.5.17上課影片 - YouTube

112.5.17上課影片

112.5.31上課影片 - YouTube

93 2023-06-09 客語生活學校教學園地 112.5.31上課影片 - YouTube

112.5.31上課影片

112.607上課影片 - YouTube

94 2023-06-09 客語生活學校教學園地 112.607上課影片 - YouTube

112.607上課影片

112.9.6上課影片 - YouTube

95 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.9.6上課影片 - YouTube

112.9.6上課影片

112.8.9上課影片 - YouTube

96 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.8.9上課影片 - YouTube

112.8.9上課影片

112.8.11上課影片 - YouTube

97 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.8.11上課影片 - YouTube

112.8.11上課影片

112.9.1吉安國中口說表演 - YouTube

98 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.9.1吉安國中口說表演 - YouTube

112.9.1吉安國中口說表演

112.9.27上課影片 - YouTube

99 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.9.27上課影片 - YouTube

112.9.27上課影片

112.10.11上課影片 - YouTube

100 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.10.11上課影片 - YouTube

112.10.11上課影片

112.10.17上課影片 - YouTube

101 2023-10-25 客語生活學校教學園地 112.10.17上課影片 - YouTube

112.10.17上課影片

112.11.1教學情形 - YouTube

102 2023-12-28 客語生活學校教學園地 112.11.1教學情形 - YouTube

112.11.1教學情形

112.11.6客家電視台錄影 - YouTube

103 2023-12-28 客語生活學校教學園地 112.11.6客家電視台錄影 - YouTube

112.11.6客家電視台錄影

112.11.27五穀宮口說表演 - YouTube

104 2023-12-28 客語生活學校教學園地 112.11.27五穀宮口說表演 - YouTube

112.11.27五穀宮口說表演

112.12.6上課情形 - YouTube

105 2023-12-28 客語生活學校教學園地 112.12.6上課情形 - YouTube

112.12.6上課情形

112.12.13上課情形 - YouTube

106 2023-12-28 客語生活學校教學園地 112.12.13上課情形 - YouTube

112.12.13上課情形

更多影片
倒數計時
112年 客家藝文競賽東總決賽
搜尋
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105

1120502擂茶體驗

QRCode
QR Code